W ramach programu, nasz konsultant na podstawie obszernej listy kontrolnej sprawdza stan prawny Państwa firmy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z aktualnie obowiązującymi przepisami.