Oceny warunków oświetlenia dokonujemy na podstawie wyników pomiarów fotometrycznych oraz kryteriów prawidłowego oświetlenia. Zgodnie z obowiązującymi Normami sprawdzamy poziom natężenia oświetlenia i jego równomierność w polu zadania oraz w polu jego bezpośredniego otoczenia. Podczas pomiarów sprawdzamy również ograniczenie olśnienia wraz ze wskaźnikiem olśnienia UGR oraz wskaźnik oddawania barw Ra. Dodatkowo, w pomieszczeniach wyposażonych w monitory ekranowe sprawdzamy luminację świecących części opraw oświetleniowych.

Pomiary wykonujemy przy użyciu wysokiej jakości mierników posiadających aktualne świadectwa wzorcowania.