• Szkolenia BHP

  • Ocena ryzyka zawodowego

  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

  • Dokumentacja wypadkowa

  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy

  • Okresowe analizy stanu BHP

  • Dobór środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

  • Opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji BHP

  • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP